Liječenje boli (također zvano medicina boli) grana je medicine kojoj je cilj olakšavanje patnje i poboljšavanje kvalitete života onih koji žive s boli

Popis usluga
  • Specijalistički pregled fizijatra i reumatologa

Naručite se

Imate pitanje ili se želite naručiti? Kontaktirajte nas.

Liječnik fizijatar

dr.Marino Hanih

fizijatar i reumatolog