Hrvatski dan liječnika

Dan liječnika obilježava se 26. veljače u spomen 26.2.1874. godine. Tada je osnovan HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR – tada 8. u Europi. Cilj je bio povezati i unaprijediti medicinsku struku. Liječnici imaju nezamjenjivu ulogu u funkcioniranju zdravstvenog sustava i zaštiti zdravlja građana čitave nacije. Biti liječnik je životni poziv koji traži cijelog čovjeka, njegove emocije, nade,…