Opći uvjeti korištenja web stranice https://poliklinika-cosic.hr

1. Značenje izraza
https://poliklinika-cosic.hr je Internet stranica putem koje Izdavač pruža informacije o proizvodima i uslugama koje se nalaze u ponudi Izdavača.
Korisnik Internet stranice je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila Internet stranici.
Internet stranica podrazumijeva sve Internet stranice i njihove dijelove koje se nalaze unutar domene.

2. Općenito
Ovi Opći uvjeti korištenja Internet stranice (u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“) propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internet stranice.
Korištenjem ovih Internet stranica, Korisnici iskazuju da se slažu s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internet stranice u skladu s istima.
Pravo korištenja ovih Internet stranica osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.
Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje.
Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do tehničkih problema pri radu Internet mreže čime može doći do prekida usluga ili drugih događaja koji su izvan kontrole Izdavača, a iz kojeg razloga isti nije odgovoran ni za kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Izdavača.

3. Promjena Općih uvjeta korištenja
Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje Internet stranica. Isto tako, Izdavač može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.
Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata. Ukoliko dođe do promjene Općih uvjeta korištenja, a Korisnik nastavi koristiti Internet stranice, smatra se da prihvaća Opće uvjete korištenja u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje Općih uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na Internet stranicama. Svako korištenje predmetnih Internet stranica, osim upoznavanja s izmjenama Općih uvjeta korištenja, od strane Korisnika nakon takve promjene smatrat će se kao prihvaćanje tih promjena.

4. Ponašanje korisnika
Obveza i dužnost Korisnika je koristiti Internet stranicu isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima. Korisnici ne smiju putem ovih Internet stranica objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja Izdavača, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.
Bilo kakvo ponašanje Korisnika, koje prema diskrecijskoj ocjeni Izdavača ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog Korisnika u korištenju ili uživanju u Internet stranicama strogo je zabranjeno. Korisnik ne smije koristiti Internet stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje Korisnika Internet stranica na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja izravnu ili neizravnu konkurenciju, ili potencijalu konkurenciju Izdavaču.

5. Intelektualno vlasništvo
Svi materijali koji se nalaze na Internet stranicama vlasništvo su Izdavača te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. Izdavač je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju Internet stranice neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta.
Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih Internet stranica i/ili bilo kojih materijala, podataka, fotografija, tekstova objavljenih na ovim Internet stranicama i/ili bilo kojih drugih dijelova ovih Internet stranica bez pisanog odobrenja Izdavača. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava, pa stoga može proizvesti neželjene učinke.
Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj sa Internet stranice, u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala.
Korisnik može sa Internet stranice preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe.
Korisnik se izričito obvezuje da na Internet stranicama neće postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava, te je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obveze. Do saznanja je li neki od materijala na Internet stranici zaštićen nekim od prava, Korisnik mora doći samostalno, pa stoga Izdavač nije u obvezi takve informacije iznositi ili objaviti.
Postavljanjem materijala od strane Korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koji dio Internet stranica, Korisnik jamči da je nositelj prava na tim materijalima dao Izdavaču pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo neisključivog iskorištavanja, reprodukcije, modificiranja, prilagođavanja, objavljivanja, prevođenja i distribucije takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledavanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i osobnu upotrebu.

6. Računalna oprema
Korisnik je isključivo odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući cjelokupan hardver i softver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internet stranica, isto tako samostalno snosi i sve s tim povezane troškove. Izdavač isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari Korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja Internet stranica.

7. Nadzor
Izdavač može u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja na Internet stranicama, posebno interaktivnog djela, a s ciljem da osigura poštivanje kako ovih Uvjeta, tako i poštivanje pozitivnih propisa Republike Hrvatske. Sukladno navedenom, Izdavač zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni utvrdi da nije u skladu s ovdje postavljenim uvjetima, kao i ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune Korisnika.

8. Privatnost
Prilikom korištenja Internet stranica i njezinih pojedinih funkcionalnosti od strane Korisnika, Izdavač može prikupljati određene osobne podatke Korisnika te iste obrađivati i pohranjivati u za to predviđene svrhe. Korištenjem Internet stranica pristajete na javno objavljena Pravila privatnosti Izdavača te potvrđujete da ste pročitali, shvatili i prihvatili Pravila privatnosti.
Pravila privatnosti Izdavača nalaze se na Internet stranici pod rubrikom „Pravila privatnosti“, a koja možete pronaći na linku:

9. Licenciranje
Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na Internet stranicama, smatra se da Korisnik daje Izdavaču pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu.

10. Zaštita privatnosti Korisnika i upotreba kolačića (cookies)
Kolačić (cookie – u daljnjem tekstu: „kolačić/i“) predstavlja informaciju koja se pohranjuje na računalo Korisnika od strane Internet stranice koju Korisnik posjećuje. Kolačići obično spremaju postavke Korisnika te postavke za Internet stranicu, a kao što su preferirani jezik ili adresa. Nakon što Korisnik naknadno opet posjeti istu Internet stranicu, Internet preglednik povratno odašilje kolačiće koji pripadaju toj Internet stranici. Time se omogućava Internet stranici da prikaže informacije prilagođene potrebama Korisnika.
Kako bi se osigurao pravilan rad Internet stranice, daljnja unaprjeđenja te poboljšanja iskustva Korisnika u pregledavanju, Internet stranica na računalo Korisnika pohranjuje malenu količinu informacija (kolačiće).
Korištenjem Internet stranica bez promjene postavki kojima bi se uskratila suglasnost na pohranu kolačića na računalo Korisnika, Korisnik prihvaća korištenje i pohranu kolačića na svoje računalo. Ukoliko Korisnik ne pristane na pohranu kolačića pohranjivanje istih na računalu Korisnika bit će onemogućeno, a Korisnik će i nadalje biti u mogućnosti pregledavati Internet stranicu, s time da mu pojedine mogućnosti Internet stranice neće biti dostupne.
Pojedinosti o kolačićima, načinu njihova korištenja, pohranjivanja i blokiranja nalaze se na Internet stranici pod rubrikom „Kolačići“, a koje pojedinosti možete pronaći na linku:

11. Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti
Korisnik je suglasan da Internet stranice koristi isključivo na svoju vlastitu odgovornost. Izdavač kao niti bilo koja osoba povezana s Izdavačem ne jamče ni na koji način da upotreba Internet stranica neće biti prekinuta, ili da će se odvijati bez poteškoća u radu. Isto tako, Izdavač nije odgovoran za posljedice koje mogu nastati upotrebom Internet stranica, kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane putem predmetnih Internet stranica.
Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je suglasan da Izdavač nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na Korisniku.
Izdavač ni u kojem slučaju nije odgovoran za nikakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internet stranica, djelomično ili u cijelosti.
Izdavač nije odgovoran za sadržaj koji Korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internet stranice. Sadržaj koji nije u skladu s ovim Općim uvjetima u svakom trenutku može biti uklonjen ili promijenjen bez posebne najave ili obrazloženja.

12. Naknada štete
Korisnik korištenjem Internet stranica izričito potvrđuje kako neće smatrati odgovornim Izdavača, njegove podružnice, odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem Internet stranica od strane Korisnika.

13. Prekid poslovnog odnosa
Izdavač može u svako doba raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Korisnikom te mu ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze Korisnika. Izdavač ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na Internet stranicama postavljenog od strane Korisnika, trećih osoba ili neovlaštenih korisnika.
Izdavač nije odgovoran ni za kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se Korisnik oslonio na informacije dobivene na Internet stranicama.
Izdavač se izričito i u svakom smislu ograđuje od sadržaja materijala na Internet stranicama trećih osoba, a na koje bi se moglo pristupiti s Internet stranice. U slučaju da Korisnik pristupi Internet stranicama trećih osoba, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti Izdavača.

14. Završne odredbe
U slučaju da je neka od odredbi ovih Općih uvjeta korištenja ništetna, takva ništetnost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Općih uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Općih uvjeta ostati na snazi, a ništetna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj svrsi najviše odgovara odredbi koja je ništetna.
Ukoliko Izdavač ne iskoristi svoja prava iz ovih Općih uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.
Registracijom/otvaranjem korisničkog računa na Internet stranici smatra se da je Korisnik ove Opće uvjete u cijelosti pročitao, ispravno protumačio i prihvatio.

Podaci

Nadležni sud
Trgovački sud u Osijeku – stalna služba u Slavonskom Brodu

MBS
050043773

OIB
82020124372

EUID
HRSR.050043773
Status
Bez postupka

Tvrtka
POLIKLINIKA ĆOSIĆ, d.o.o. za zdravstvenu djelatnost i usluge
POLIKLINIKA ĆOSIĆ d.o.o.

Sjedište/adresa
Slavonski Brod (Grad Slavonski Brod)
Petra Preradovića 4
Temeljni kapital
20.000,00 kuna

Pravni oblik
društvo s ograničenom odgovornošću

Predmet poslovanja
* Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, dijagnostika i medicinska rehabilitacija, osim bolničkog liječenja, iz područja ginekologije, opstetricije, urologije, dermatovenerologije, psihijatrije, interne medicine, nuklearne medicine, radiologije, onkologije, specifične zdravstvene zaštite medicine rada, fizikalne medicine i rehabilitacije
* Djelatnost otorinolaringologije

Osnivači/članovi društva
dr.med. Vesna Ćosić, OIB: 81191003044 (Prikaži vezane subjekte)
Slavonski Brod, Trg I.B.Mažuranić 14
– jedini osnivač d.o.o.

Osobe ovlaštene za zastupanje
dr.med. Vesna Ćosić, OIB: 81191003044 (Prikaži vezane subjekte)
Slavonski Brod, Trg I.B.Mažuranić 14
– direktor
– zastupa društvo pojedinačno i samostalno